Zariadenia na meranie veľkosti častíc laserovým rozptylom svetla

Funkcia a využitie:Predmetom zákazky je analyzátor veľkosti častíc s laserovým rozptylom pre suchý spôsob disperzie práškových materiálov. Zariadenie slúži na vývoj prísad do nových polymérnych materiálov, kompozitov a funkčných biopolymérov.
Technická špecifikácia:

Suchý spôsob disperzie na princípe Fraunhoferovej a MIE teórie. Rozsah veľkosti častíc min. 0,3 - 1000 um.  Súčasťou zariadenia je tlačiareň a riadiaca jednotka so softvérom.

Model:Malvern Panalytical MASTERSIZER 3000E
Umiestnenie prístroja:Fakulta priemyselných technológií
Zodpovedný pracovník:

Ing. Zuzana Mičicová, PhD.
e-mail: zuzana.micicova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 850

Hradené z projektu:CEDITEK II.
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica