Spektrofotometer FLEX6600

Funkcia a využitie:
  • spektrálny fotometer pre spektrálne a špeciálne analýzy vo vyučbe, výskume a priemysle.
  • pre  všechny analýzy od rutinných meraní so štandardnými parametrami v odpadových a pitných vodách a v analytike životného prostredia.
  • komerčné sady testov.
  • vlastné metódy.
  • automatické rozpoznávanie testov a kyviet.
  • absorpčné spektra, kinetika,  multivlnové meranie, parametre životného prostredia.
Technická špecifikácia:
  • meranie  v rozsahu 190 - 1100 nm (UV-VIS).
  • AutoCheck – automatické referenčné meranie.
  • kruhové a pravouhlé kyvety: 16, 10, 20, 50 mm.
  • prenos dát cez USB klúč.
Model:SPECTROFLEX 6600
Umiestnenie prístroja:Fakulta priemyselných technológií
Zodpovedný pracovník:

doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.
email: vladimira.krmelova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 820

Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica