Testovacia komora

Funkcia a využitie:Predmetom zákazky je testovacia komora pre testovanie a výkon kondenzačnej skúšky podľa normy ISO 4892-3 a ISO 16474-3.
Technická špecifikácia:Rozsah teplôt: +45 °C do +80 °C (UV perióda testu), +40 °C do + 60 °C pre kondenzačnú skúšku.
Osvetľovacie lampy 40 W, typ UVA s výkonom vlnovej dĺžky 340 nm, celkovú expozičnú plochu tvoria 4 časti s rozmermi 300 x 450 mm.
Lampy UVA/340, UVB/313, UVA/351.
Nastaviteľné držiaky na ploché vzorky, 3D vzorky.
Model:QUV tester
Umiestnenie prístroja:Fakulta priemyselných technológií
Zodpovedný pracovník:

doc. Ing. Katarína Moricová, PhD., Ing. Zuzana Mičicová, PhD.
e-mail: katarina.moricova@tnuni.sk, zuzana.micicova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 859, +421 42 2851 850

Hradené z projektu:CEDITEK II.
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica