Taviaca pec s kontrolovanou atmosférou

Funkcia a využitie:Zariadenie (modul) na skúmanie spektrálnych vlastností hlavne pevných materiálov (prášky a kusové vzory) v UV-VIS-NIR oblasti - meranie difúznej reflexie najmä práškových vzoriek.
Technická špecifikácia:vákuová nádoba vyrobená z nerezovej austenitickej ocele,
-  rozmery tavnej komory sú: vnútorný priemer  180 mm, výška  190 mm,
-  kontinuálna prevádzková teplota  1600 °C,
- maximálna krátkodobá prevádzková teplota v trvaní do 1 h  pri teplote 1650 °C,
- pec  vybavená programovateľným riadiacim systémom, ktorý umožní naprogramovať minimálne 60 programov obsahujúcich 40 inštrukcií
Model:CLASIC CZ, s.r.o  Laboratórna pec s možnosťou riadenia atmosféry
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Mária Chromčíková: maria.chromcikova@tnuni.sk
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica