Zariadenie na stanovenie špecifického povrchu materiálov metódou BET

Funkcia a využitie:Zariadenie na meranie špecifického povrchu pevných a práškových materiálov a povlakov metódou adsorpčnej izotermy (BET).
Technická špecifikácia:zariadenie  analyzovuje fyzisorbciu  v rozsahu <1x10-7 až 0.999 P/Po,
meranie tlaku v  rozsahu od 0,1 do 1000 torr,
schopnosť analyzovať fyzisorbciu  90 hodín bez potreby dopĺňania chladiva
Model:Quantachrome Instruments Autosorb iQ-C-XR (1 STAT.) EPDM
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Zulema Vargas: zulema.vargas@tnuni.sk
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica