Analyzátor tvaru kvapiek

Funkcia a využitie:Zariadenie na stanovenie povrchovej energie funkčných a modifikovaných povlakov meraním profilu kvapky a stanovením uhla zmáčania.
Technická špecifikácia:meracie metódy: Sessile Drops, Advancing Angle, Recending Angle, Captive Angle, Dynamic Contact Angle a Pendant Drop,
- použiteľný rozsah zorného poľa  0 až 90°,
-  snímanie obrazu frekvenciou až do 1000 fps,  pri najvyššej frekvencii je rozlíšenie 90x50 pixelov,
-  merania v teplotnej komore pri teplote v  rozsahu od 5 do 90 °C,
Model:KRÜSS DSA100 Expert
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Branislav Hruška: branislav.hruska@tnuni.sk
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica