Laboratórny digestor na prácu s kyselinou fluorovodíkovou

Funkcia a využitie:Zariadenie umožňujúce bezpečnú prácu a ochranu zdravia pri práci s kyselinou fluorovodíkovou - rozklady pripravených skiel pre potreby chemických analýz (stanovenie chemického zloženia pripravených skiel), čistenie Pt riadu po tavení skla.
Technická špecifikácia:šírka pracovnej plochy  1000 mm, hĺbka  800 mm, výška pracovnej plochy 900 mm
- vnútro digestora vyložené látkou chemicky odolnou voči kyseline fluorovodíkovej, napr. polypropylén,
- pracovná doska so zvýšeným okrajom chrániacim obsluhu pri prípadnom rozliatí kvapaliny
Model:MERCI N - DIG N-1200/900 M2
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Rajesh Dagupati: rajesh.dagupati@tnuni.sk
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica