Systém na výrobu ultra-čistej vody typu I

Funkcia a využitie:Systém na prípravu ultra-čistej vody typu I spĺňajúce požiadavky pre použitie pri metóde ICP MS pre stopovú analýzu prvkov (ppt a sub-ppt), produkcia ultra-čistej vody s odporom 18,2 MΩ a obsahom T.O.C. pod 5 ppb pomocou mechanických filtrov, vrátane napojenia na vodovodný rozvod.
  Technická špecifikácia:
  • systém 8 litrov/h s nastaviteľným prietokom minimálne od 50 – 2000 ml/min,
  • produkcia ultračistej vody (voda typu I) s  parametrami 18,2 MΩ.cm pri 25 °C, absolútny obsah uhlíka < 5 ppb, endotoxíny < 0.001 EU/ml, Rnázy < 0,01 ng/ml, DNázy < 4 pg/ml,
  • produkcia vodu typu III s technickými parametrami: % odstránených iónov: 97 – 98 %, % odstránených organických látok: > 99 % pre MW > 200 Daltonov, % odstránenie častíc a baktérií: > 99 %
  Model:Merck Millipore Milli-Q Direct 8
  Umiestnenie prístroja:Funglas
  Zodpovedný pracovník:

  Zuzana Neščáková: zuzana.nescakova@tnuni.sk

  Operátori:
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica