Systém pre syntézu v tuhej fáze k mikrovlnnému zariadeniu

Funkcia a využitie:Predmetom zákazky je zariadenie umožňujúce organickú syntézu a depolymerizáciu plastov, umožňuje homogénnu distribúciu tepla v ťažko miešateľnej pevnej, viskóznej a kašovitej fáze vzorky.
Technická špecifikácia:

Homogénny ohrev a distribúcia tepla v pevnej, kašovitej a viskóznej forme. Priama teplotná kontrola v referenčnrj nádobke a monitorovanie pomocou bezdotykového teplotného snímača do teploty 300 stupňov. S reaktorom k prístroju Flexiwave.

Model:Flexiwave
Umiestnenie prístroja:Fakulta priemyselných technológií
Zodpovedný pracovník:

Ing. Andrea Feriancová, PhD.
e-mail: andrea.feriancova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 837

Operátori:CEDITEK II.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica