Teplovzdušný inkubátor s chladením

Funkcia a využitie:Inkubátor s chladením na prácu s biologickým materiálom citlivým na externé teplotné zmeny – na testovanie biologických charakteristík nových typov biomateriálov, najmä ich biokompatibility, cytotoxicity, osteokonduktivity, ako aj špecifických vplyvov na bunkové a tkanivové kultúry.
Technická špecifikácia:vnútorný objem minimálne 110 litrov,
- vnútorné tesniace priehľadné dvere na vizuálnu kontrolu vzoriek bez zmien vnútorného prostredia,
- v komore 1 zásuvka na pripojenie zariadení umiestnených v inkubátore,
- mikroprocesorová regulácia teploty v minimálnom rozsahu +5 °C až +70 °C so zobrazením na displeji, nastavenie v kroku po 0,1 °C,
- nútená cirkulácia vzduchu,
Model:ST2 Comfort Smart/ Pol EKO Aparatura
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Zuzana Neščáková: zuzana.nescakova@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica