Trepaný inkubátor

Funkcia a využitie:Zariadenie na homogenizáciu vzoriek biologických materiálov v rôznych laboratórnych nádobách za stanovených teplotných režimov.
Technická špecifikácia:nastaviteľný pohyb trepaním v rozsahu  od 50 – 580 otáčok /min, nastaviteľný polomer trepania v rozsahu  od 1 – 40 mm,
- chladenie vnútornej komory, možnosť nastavenia teploty v rozsahu  5 °C až 60 °C,
- vnútorný objem komory  65 l,
- časovač s rozsahom  od 1 min – 9000 min,
- teplotná presnosť  ± 0,1 °C,
- teplotná uniformita ±1 °C pri 37 °C ,
- tlačiareň,
Model:ZWYR-200D Series Shaking Incubator
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Zuzana Neščáková: zuzana.nescakova@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica