Zariadenie na kultiváciu buniek s riadenou atmosférou

Funkcia a využitie:Zariadenie s riadenou atmosférou na kultiváciu bunkových a tkanivových kultúr pri definovaných podmienkach teploty, vlhkosti a tlaku plynov.
Technická špecifikácia:objem komory 150 l,

- programovateľné akustické a vizuálne alarmy: úroveň vody, otvorenie dverí, % CO2, RH, T °C,
- možnosť riadenia CO2 atmosféry - voliteľný obsah CO2 od 0 % do 20 % s citlivosťou 0.1 %,
- schopnosť udržať konštantnú vlhkosť až 95 % pri 37 °C,
- bezúdržbový senzor na kontrolu koncentrácie CO2,
- HEPA filter na vstupe plynu do komory na ochranu vzoriek pred kontamináciou,
- zariadenie má reguláciu teploty v rozsahu minimálne +7 °C nad teplotu okolitého prostredia až 55 °C s citlivosťou 0,1 °C,
Model:Thermo Fisher Heracell Vios 160i
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Zuzana Neščáková: zuzana.nescakova@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica