Zariadenie na automatické počítanie buniek

Funkcia a využitie:Zariadenie na automatické počítanie buniek, identifikáciu a vyhodnocovanie buniek (živých / mŕtvych) a posudzovanie ich viability s vizuálnym zobrazením.
Technická špecifikácia:zariadenie umožňuje automatické počítanie buniek, identifikáciu buniek – živých / mŕtvych a posudzovanie ich viability,
- farbenie trypánovou modrou,
- nastavenie veľkosti buniek,  v rozmedzí minimálne 6-60 μm,
- možnosť merania v koncentračnom rozsahu minimálne 105 – 106 buniek/ml,
- možnosť ukladania dát na dátový nosič,
Model:NanoEnTek EVE Automatic cell counter
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Zuzana Neščáková: zuzana.nescakova@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica