Prietokový cytometer

Funkcia a využitie:Kompaktný stolný multiparametrický prietokový cytometer s  dvomi excitačnými zdrojmi a schopnosťou detekcie 4 farbičiek v jednej analýze, otvorený systém umožňujúci používanie reagencií rôznych výrobcov.
Technická špecifikácia:excitácia minimálne 2 excitačnými zdrojmi: jeden s excitáciou 488 nm ±2 nm a jeden s excitáciou 640 nm ±2 nm,
-  4 detekčné kanály,
- detektory rozptylu svetla - FSC a SSC,
- rozsah veľkostí meraných buniek v rozsahu  od 0,2 – 60 μm,
Model:CYFloww Cube6 N1/Sysmex Europe GmbH
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Zuzana Neščáková: zuzana.nescakova@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica