Systém na výrobu čistej vody typu II

Funkcia a využitie:Systém na prípravu čistej vody typu II na prípravu biomateriálov a použitie v mikrobiologickom laboratóriu.
Technická špecifikácia:systém na prípravu čistej vody typu II zariadenie na produkciu analyticky čistého polárneho anorganického rozpúšťadla,
- parametre čistej vody typu II na výstupe: rezistivita vody  10-15 MΩ.cm pri 25 ˚C, obsah uhlíka < 30 ppb, obsah mikroorganizmov <10 KTJ/ml,
- produkcia čistej vody typu II - 5 l/hod,
-  UV lampa na deštrukciu mikroorganizmov v médiu,
- elektrodeionizačný modul , bez potreby dekalcifikácie anódy, alebo odstraňovania usadených častíc z anódy, bez potreby výmeny alebo údržby živice,
-   rekuperačný rozsah 25 - 46 % v závislosti na kvalite vstupného média,
Model:Merck Millipore Elix Essential 5 UV
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Zuzana Neščáková: zuzana.nescakova@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica