Zariadenie na dekontamináciu materiálov

Funkcia a využitie:Zariadenie na dekontamináciu (deštruktívnu sterilizáciu) materiálov vzniknutých pri práci s bunkovými a mikrobiologickými kultúrami prostredníctvom pôsobenia vlhkého teplého vzduchu - pary a zvýšeného tlaku.
Technická špecifikácia:schopnosť deštruktívnej sterilizácie kvapalných látok v rôznych laboratórnych nádobách a tiež pevných odpadov,

- možnosť nastavenia minimálne 10 sterilizačných programov,
- automatické plnenie komory demineralizovanou vodou,
- archivácia  100 posledných sterilizačných cyklov,
Model:3870 elv d-LINE/TUTTNAUER
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Zuzana Neščáková: zuzana.nescakova@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica