Chladená centrifúga

Funkcia a využitie:Univerzálna laboratórna chladená stolová centrifúga (odstredivka). Centrifúga je určená na spracovávanie a separáciu vzoriek v rôznych typoch skúmaviek.
Technická špecifikácia:spracovávanie a separáciu vzoriek v rôznych typoch skúmaviek s objemom v minimálnom rozsahu  od 1,5/2 ml, 15 ml a 50 ml,

-  rýchlostný rozsah v rozmedzí od 200 – 14000 otáčok/minútu,
- m nastavenie teploty v minimálnom rozmedzí od -9 °C do +38 °C,
- inštalovaný časovač v rozsahu  od 1 min do 99 min a autoklávovateľné uhlové rotory,
- uhlový rotor s kapacitou  24 x 1,5/2 ml skúmaviek,
- uhlový rotor s kapacitou  6 x 15 ml skúmaviek,
- uhlový rotor s kapacitou  6 x 50 ml skúmaviek.
Model:3870 elv d-LINE/TUTTNAUER
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Zuzana Neščáková: zuzana.nescakova@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica