Zariadenie na umývanie a dezinfekciu skla a inštrumentária

Funkcia a využitie:Zariadenie na umývanie a dezinfekciu laboratórneho inštrumentária (banky, skúmavky, podložné sklíčka, Petriho misky, pipety a i.) umožňujúce dosiahnutie požadovanej čistoty na vysokú reprodukovateľnosť experimentov a elimináciu kontaminácie pripravených materiálov.
  Technická špecifikácia:integrovaný sušiaci agregát s HEPA filtrami na vstupe sušiaceho vzduchu a záverečný oplach demineralizovanou vodou,
  - elektronické riadenie prevádzky s možnosťou voľby programov (podľa druhu, objemu, tvaru, znečistenia laboratórneho skla), ich uloženie do pamäti a port na dokumentáciu procesov,
  - integrovaný kondenzátorom pár a parotesným napojením odpadu do kanalizačného systému,
  - obehové čerpadlo s prietokom  350 l/minútu,
  - integrovaný zmäkčovač vody s priamym pripojením na rozvod studenej alebo teplej (do 70 °C) tlakovej vody
  Model:PG 8583 CD ADP/Miele
  Umiestnenie prístroja:Funglass
  Zodpovedný pracovník:

  Zuzana Neščáková: zuzana.nescakova@tnuni.sk

  Operátori:
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica