Hlbokomraziaci box

Funkcia a využitie:Hlbokomraziaci box na skladovanie a uchovávanie biologických materiálov a vzoriek – baktérií, buniek, tkanív a uchovanie chemikálií alebo testovacích zložiek materiálov na dlhšie časové obdobie.
Technická špecifikácia:musí mať minimálny objem 100 l,
- musí umožňovať dlhodobé uskladnenie vzoriek pri teplotách v rozsahu minimálne od -60 °C do -86 °C,
Model:CryCube F101h/ Eppendorf
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Zuzana Neščáková: zuzana.nescakova@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica