Testovacie zariadenie na povrchové úpravy skla v poloprevádzkových podmienkach

Funkcia a využitie:Zariadenie realizuje povrchové úpravy plochého skla v podmienkach blízkym prevádzkovým podmienkam vo výrobe povrchovo upraveného plochého skla. Zariadenie pokrýva všetky typy výrobných krokov tak, ako sú používané pri priemyselnej povrchovej úprave a povlakovaní plochého skla:
- rezanie sklených tabúľ na požadovaný rozmer,
- umývanie narezaných tabúľ,
- aplikácia funkčnej vrstvy/vrstiev plazmovým nanášaním,
- automatická in-line výstupná kontrola kvality nanášaných vrstiev pomocou modulov zabudovaných priamo v procese.
Technická špecifikácia:schopnosť povrchovo upraviť tabule plochého skla s rozmermi minimálne 300 x 300 mm,
- rezanie sklených tabúľ na požadovaný rozmer minimálne 300 x 300 mm,
- umývanie narezaných tabúľ,
- poskytuje možnosť použiť rôzne povrchové povlakové materiály, ako aj kombinované povlaky pripravené postupným nanášaním viacerých vrstiev s rôznym zložením,
- aplikácia funkčnej vrstvy/vrstiev plazmovým nanášaním s garantovanou homogenitou nanesenej vrstvy na ploche  300 x 300 mm, všetky výrobné kroky podporujú túto veľkosť materiálu,
Model:AGC plasma technology Pilot Coater
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Amirhossein Pakseresht: amir.pakseresht@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica