Rozšírenie a doplnenie zariadenia „Testovacie zariadenie na povrchové úpravy skla v poloprevádzkových podmienkach“

Funkcia a využitie:Predmetom zákazky je rozšírenie a doplnenie zariadenia o dvojitú rotujúcu a o 2 ks jednovrstvových planárnych katód, ktoré umožnia aplikáciu funkčnej vrstvy pomocou fyzikálneho procesu sprejového naprašovania využitím magnetrónu.
Technická špecifikácia:

 

"Dvojitá rotujúca katóda – typ DRC (double rotating cathode)
Dve jednovrstvové planárne katódy – typ SPC (single planar cathode)"
Model:ACG Plasma Technology solution
Umiestnenie prístroja:FunGlass
Zodpovedný pracovník:

Kamalan Mosas: kamalan.mosas@tnuni.sk

Hradené z projektu:CEDITEK II.
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica