Zariadenie na výrobu 3D štruktúr na báze tekutých a polotekutých zmesí

Funkcia a využitie:Zariadenie na tzv. „additive manufacturing“ 3D štruktúr s definovanou štruktúrou 3D kvapalinovou tlačou (plotrovaním) umožňujúce 3D tlač komplexných štruktúr a tzv. „scaffoldov“ na biomedicínske aplikácie.
Technická špecifikácia:veľkosť tlačovej platformy 150 x 150 mm,  veľkosť tlačeného objemu  140 x 140 x 140 mm,
- počítačom riadený pohyb tlačovej hlavy s rozlíšením ≤ 0,001 mm v smeroch x, y a z,
- zariadenie  vybavené tlačovými hlavami na tlač pri nízkych teplotách – v minimálnom teplotnom rozsahu od 2 °C do 70 °C, ako aj pri vysokých teplotách – v minimálnom teplotnom rozsahu od 25 °C do 250 °C,
Model:envisionTEC GmbH 3D-Bioplotter® Developer Series
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Fatih Kurtuldu: fatih.kurtuldu@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica