Strižný mlyn

Funkcia a využitie:Predmetom zákazky je strižný mlyn na jemné mletie mäkkých, stredne tvrdých, pevných, elastických, vláknitých a heterogénnych materiálov na princípe strihu a rezu, ktorý umožní dosiahnuť veľkosti výstupných častíc v rozsahu od 0,25 – 20 mm. Zariadenie slúži pri vývoji prísad do nových polymérnych materiálov, kompozitov s požadovanými technologickými, úžitkovými vlastnosťami s skúmaní funkčných biopolymérov.
Technická špecifikácia:

Mletie vstupného materiálu s veľkosťou 60 – 80 mm na princípe strihu a rezu
Požadovaná veľkosť výstupných častíc je od 0,25 – 20 mm
Nastaviteľné otáčky mletia 700 – 3000 min-1 s brzdou motora, obvodovou rýchlosťou rotora 4,7 – 20,3 m.s-1, priemer rotora 129,5 mm, 6-diskový rotor a špeciálny V-rotor s nastaviteľnou optimálnou rýchlosťou.
Voliteľná zberná nádoba s objemom 5/30 l a 0,25/0,5 l.

Model:SM 300 Retsch GmbH
Umiestnenie prístroja:Fakulta priemyselných technológií
Zodpovedný pracovník:

Ing. Andrea Feriancová, PhD.,
e-mail: andrea.feriancova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 837

Hradené z projektu:CEDITEK II.
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica