Vysekávacie nože s absorpčnou podložkou k pneumatickej vysekávačke

Funkcia a využitie:Predmetom zákazky je sada vysekávacích nožov s absorpčnou podložkou kompatibilných s pneumatickou vysekávačkou Hollow die Punch INSTRON na plasty. Pneumatická vysekávačka vylisovaných vulkanizátov, termoplastov a reaktoplastov využívajúca rovnomerný tlak na vzorku, rovnaké rozloženie sily na vzorku s maximálnou životnosťou ostria vysekávacieho noža. Vysekávacie nože z ocele, vyrobené podľa požiadavky, sú použiteľné pre štandardné testy. Prístroj je vhodný na prípravu vzoriek v tvare obojstrannej lopatky z vulkanizátov, plastov, kompozitov pre ťahové testy.
Technická špecifikácia:

 

Model:INSTRON
Umiestnenie prístroja:Fakulta priemyselných technológií
Zodpovedný pracovník:

Meno: Vladimír Moško
e-mail: vladimir.mosko@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 868

Hradené z projektu:CEDITEK II.
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica