Mikrotvrdomer V10K/AQ

Funkcia a využitie:Merací prístroj slúži na  meranie tvrdosti  metódou  Vickers, pre ktorú je predpísaná norma STN EN  ISO 6507-1.  Patrí medzi najpresnejšie metódy a je prakticky univerzálna pre všetky druhy materiálov.Meranie tvrdosti slúži pre overenie správnosti určenia štruktúry. Meranie prebieha v automatickom režime. Vyhodnotenie vzniknutého vtlačku je vykonávané citlivou CCD kamerou s vysokým rozlíšením, nevyhnutným pre presné spracovanie nameraných výsledkov. Mikrotvrdomer pracuje pod operačným systémom Windows XP PRO.
Technická špecifikácia:

Merací rozsah max.98,1 N Prevedenie stroja, liatinový stojan, držiak diamantu,  vnikacie teleso-diamantový štvorboký ihlan „Vickers“ 136°. Tvrdomerná doštička HV1, HV0,2, HV 0,5, guľatý stolík ø95mm, krížový stolík posuv v smere x a y.

Model:Mikrotvrdomer V10 K/AQ
Umiestnenie prístroja:Fakulta priemyselných technológií
Zodpovedný pracovník:

Ing. Mariana Janeková, PhD.
e-mail: mariana.janekova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 837

Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica