Súbor pre funkčné rozšírenie univerzálneho skúšobného zariadenia

Funkcia a využitie:Zariadenie Autograph AG-X plus 5kN - Shimadzu pozostáva z čeľustí pre realizáciu ťahových a ohybových skúšok, špeciálneho prípravku Arcan pre simulácie skúšok v dvojosej napätosti polymérov a kompozitov.
Technická špecifikácia:
  • softvér TRAPEZIUM X pre realizáciu skúšok cyklického zaťažovania pri kladnej a zápornej sile, skúšky v ohybe pri kladnom a zápornom pôsobení sily
  • upínacie čeľuste pre skúšky dĺžkových textilných materiálov, pneumatické upnutie, sila min. 1 kN, upínač s upínacou kladkou, prevedenie pre teplotnú komoru
  • 3-bodový ohyb, vzdialenosť krajných podpier v rozsahu 50 – 100 mm, podpery s hrotmi, náhradné podpery s valčekom
  • modul TRAPEZIUM X CYCLE – pre cyklické zaťažovanie pre softvér TRAPEZIUM X
  • kompatibilita s Autograph AG-X plus 5 kN – Shimadzu
Model:SCHIMADZU Corporation (Autograph AG-X plus 5kN – Shimadzu)
Umiestnenie prístroja:Fakulta priemyselných technológií
Zodpovedný pracovník:

doc. Ing. Jan Krmela, Ph.D.
email: jan.krmela@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 836

Hradené z projektu:CEDITEK II.
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica