Univerzálne testovacie zariadenie na charakterizáciu mechanických vlastností materiálov

Funkcia a využitie:Zariadenie na testovanie mechanických vlastností pripravených materiálov pri laboratórnej a zvýšenej teplote, najmä pevnosti v ohybe, pevnosti v tlaku, vysokoteplotnej pevnosti, odolnosti voči vysokoteplotnej deformácii (tzv. „creep“).
Technická špecifikácia:uskutočňovanie meraní so zaťažením  do 250 kN a so servo-elektrickým pohonom ramena so servo-elektrickým aktuátorom v rozsahu  ±100 kN,
 merania v širokom rozsahu rýchlosti pohybu meracieho ramena v  rozsahu od 300 mm/min do 1 μm/h,
 záťažová celá umožňujúca merania s maximálnou meracou silou 50 kN,
 meranie v ťahu, v ohybe (3 aj 4-bodovom), aj v tlaku,  čeľuste umožňujú meranie na vzorkách rôzneho prierezu,  na valcových aj plochých vzorkách,
 tzv. clip-on extenzometer na priame meranie deformácie a snímačom šírenia trhliny, v teplotnom rozsahu  od -50 °C do 180 °C,
Model:INSTRON 8862  ±100 kN Dynamic Testing System
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Ali Talimian: ali.talimian@tnuni.sk
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica