Naparovačka uhlíka

Funkcia a využitie:Zariadenie umožňujúce termické nanášanie ultra-tenkých vrstiev kovu a uhlíkových vrstiev v jednom systéme na povrchy cieľových predmetov pred ich analýzou na TEM alebo SEM, ako aj naprašovanie vodivých terčov na ploché vzorky umožňujúce pripojenie elektród pre meranie elektrickej vodivosti a impedančných spektier dielektrík.
Technická špecifikácia:nanášanie/naprašovanie na vzorky do priemeru 200 mm s možnosťou kontroly hrúbky naparovanej vrstvy, napr. pomocou kremíkového kryštálu,
-  dosiahnutie pracovného vákua do max 15 minút,
- komora zariadenia  umožňuje nastavenie pracovnej vzdialenosti medzi zdrojom a vzorkou
- nastavenie systému pomocou digitálneho užívateľského rozhrania alebo manuálneho nastavenia,
- stolček na vzorky - minimálny priemer  80 mm a náklon  0 ° – 45 °,
Model:Quorum Q300S
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Peter Švančárek: peter.svancarek@tnuni.sk
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica