Zariadenie na deaglomeráciu práškov

Funkcia a využitie:Zariadenie na deaglomeráciu vysoko čistých sklených a keramických práškov na aplikácie v povlakoch, resp. na 3D tlač, ako aj na prípravu polykryštalických transparentných materiálov s luminiscenčnými vlastnosťami. Výsledným produktom musí byť absolútne homogénna zmes bez aglomerátov alebo zŕn, ktoré by sa vo výslednom produkte mohli prejaviť ako zdroj štrukturálnych porúch a tým degradovať jeho vlastnosti.
Technická špecifikácia:pracovný tlak  200 MPa,
- minimálny priemer dýzy 100 μm,
- schopnosť pracovať v cyklickom móde s kapacitou  110 ml/min,
- schopnosť spracovať vzorky aj v minimálnych množstvách už od 3 ml,
- schopnosť homogenizácie/deaglomerácie práškov, emulzií, disperzií, suspenzií,
- možnosť termického „ošetrenia“ vzorky v procese homogenizácie/deaglomerácie v rozsahu od 80 °C až – 5 °C.
Model:HOMOGENISING SYSTEMS LTD SFP SPCH-18-EP
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Anna Prnová: anna.prnova@tnuni.sk
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica