Zariadenie na povrchovú úpravu materiálov poťahovaním ponorom (dip coating)

Funkcia a využitie:Zariadenie na povrchovú úpravu predmetov ich ponorením do dedikovaných roztokov alebo suspenzií s riadením rýchlosti vyťahovania vzorky/materiálu - metóda „dip coating“. Zariadenie musí umožňovať nanášanie tenkých funkčných vrstiev s definovanou hrúbkou v laboratórnom meradle na upravené substráty kvapalného prekurzora (roztok, sól, alebo suspenzia).
Technická špecifikácia:

 

- zariadenie  schopné manipulovať so vzorkami/substrátmi s hmotnosťou  do 1000 gramov,
- vertikálny rozsah ponoru v rozsahu  0 – 150 mm
- programovateľné funkcie: rýchlosti ponoru a vyťahovania, vertikálny posun, počiatočná poloha substrátu, čas ponorenia a čas sušenia,
-  rozsah rýchlostí pohybu v rozmedzí od 0,5 mm/min do 150 mm/min,
Model:Nadetech Innovations ND-DC Dip Coater 150
Umiestnenie prístroja:Funglas
Zodpovedný pracovník:Milan Parchoviansky: milan.parchoviansky@tnuni.sk
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica