Zariadenie na povrchovú úpravu materiálov odstredivým nanášaním (spin coating)

Funkcia a využitie:Zariadenie na povrchovú úpravu predmetov nanášaním dedikovaných roztokov alebo suspenzií na rotujúce predmety, pričom dochádza k rovnomernému rozloženiu roztoku alebo suspenzie po povrchu predmetu pôsobením odstredivej sily - metóda „spin coating“.
Technická špecifikácia:otáčky rotora nastaviteľné v rozsahu  od 70 do 9900 ot./min,
- akcelerácia rotora nastaviteľná v rozsahu  od 10 – 2000 ot./s,
- podporovaný rozmer substrátov v rozsahu  od 15x15 mm do 90x90 mm,
Model:Holmarc Opto-Mechatronics PVT HO-TH-05
Umiestnenie prístroja:Funglas
Zodpovedný pracovník:Milan Parchoviansky: milan.parchoviansky@tnuni.sk
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica