Zariadenie na povrchovú úpravu materiálov striekaním (spray coating)

Funkcia a využitie:Zariadenie na povrchovú úpravu predmetov pomocou nanášania dedikovaných roztokov alebo suspenzií striekaním - metóda „spray coating“. V závislosti od parametrov striekania a vlastností roztoku, sólu, alebo suspenzie sa tak na povrchu vzorky vytvorí homogénna funkčná vrstva s definovanou hrúbkou a vlastnosťami. Uvedená metóda umožňuje nanášanie vrstiev striekaním aj na vzorky nepravidelného tvaru a so zložitou topografiou povrchu.
Technická špecifikácia:podporovaný rozmer substrátov 200x200 mm,
- možnosť nanášania na horizontálne umiestnený substrát,
- najmenšia rýchlosť pohybu pri striekaní 30 mm/min, najväčšia rýchlosť pohybu pri striekaní  1500 mm/min,
- prietok kvapalného média nastaviteľný v rozsahu  od 100 do 1000 ml/h,
Model:Nadetech Innovations  ND-SP Precision Spray Coater
Umiestnenie prístroja:Funglas
Zodpovedný pracovník:

Milan Parchoviansky: milan.parchoviansky@tnuni.sk

Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica