Zariadenie na granuláciu práškov technológiou rozprašovania (rozprachová sušiareň)

Funkcia a využitie:Zariadenie na granuláciu dispergovaných práškov a príprava granulátov s definovanou veľkosťou a morfológiou na prípravu plnív do atramentov na 3D tlač, prípravu sklených mikroguličiek s definovaným rozdelením veľkostí a polykryštalických transparentných materiálov s luminiscenčnými vlastnosťami.
Technická špecifikácia:zariadenie  umožňuje bezpečnú prípravu granulátu zo zmesí na báze organických rozpúšťadiel bez rizika explózie  - možnosť chladenia do -10 °C,
- zariadenie  umožňuje  prípravu granulovaných práškov s veľkosťou granúl v minimálnom rozsahu priemerov od 2 do 24 μm pri pracovnej teplote až do 220 °C sušením vo vzduchu alebo v inertnom plyne (napríklad dusík)
Model:BÜCHI Labortechnik Mini Spray Dryer B-290
Umiestnenie prístroja:Funglas
Zodpovedný pracovník:

Monika Michálková: monika.michalkova@tnuni.sk

Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica