Zariadenie na izostatické lisovanie práškov za studena

Funkcia a využitie:Zariadenie na izostatické lisovanie granulovaných práškov a sklených práškov a mikroguľôčok na prípravu hutných funkčných materiálov spracovaním odpadných surovín a polykryštalických transparentných materiálov s luminiscenčnými vlastnosťami.
Technická špecifikácia:pracovný tlak  1250 MPa,
  • rýchlosť kompresie/dekompresie musí byť nastaviteľná v rozsahu  od 20 do 350 MPa/min.
Model:SOVEREIGN PRESSURE PRODUCTS LTD. S-FL-850-12.5 -S
Umiestnenie prístroja:Funglas
Zodpovedný pracovník:Anna Prnová: anna.prnova@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica