Sada tvrdomerov

Funkcia a využitie:Predmetom zákazky je tvrdomerová a mikrotvrdomerová zostava s príslušenstvom pre skúmanie mechanických vlastností materiálov.
Technická špecifikácia:

Univerzálny tvrdomer Qness Q250CS EVO (pre meranie tvrdosti) – meria tvrdosť podľa ASTM, Brinell, Vickers, Knoop, Rockwella, Rockwell – Testovací modul, Plne automatický univerzálny mikrotvrdomer Q10 CHD Master+ (pre meranie mikrotvrdosti) - meria tvrdosť podľa Vickers, Knoop, Brinell

Model:Tvrdomer -  Qness Q250CS EVO, Mikrotvrdomer - Q10 CHD Master+
Umiestnenie prístroja:Fakulta špeciálnej techniky
Zodpovedný pracovník:

Ing. Henrieta Chochlíková, PhD.

Hradené z projektu:CEDITEK II.
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica