Optický emisný spektrometer

Funkcia a využitie:Funkcia a využitie: Predmetom zákazky je optický emisný spektrometer so spektrálnym rozsahom 140-670 nm s možnosťou analyzovať N2 v oceliach, prepínateľná maska pohľadu do iskrišťa na zlepšenie analýzy uhlíka, automatické nastevenie kalibrácií s použitím iba jednej vzorky. Poskytuje možnosť analyzovať chemické zloženie ocelí, liatín, hliníkových a medených zliatin a voliteľne iné zliatiny, všetky prietoky Ar sú regulované pomocou riadiaceho programu.
Technická špecifikácia:

"Multi optický systém: Paschen-Runge uloženie,
multi detektory s vysokým rozlíšením CMOS/CCD,
argónom naplnená UV optika pre vlnové dĺžky < 235 nm, fokálna dĺžka – UV optika 300 mm a vzduchová optika 400 mm,
efektívny vlnový rozsah SPECTROMAXx Advanced 120-670 nm,
automatická profilácia
analytické moduly:
 zákaznícky voliteľné moduly
 minimalizovaná spotreba argónu
 redukcia intervalov čistenia
 jednoduchá výmena dosky iskrišťa
 integrovaný systém clony pre optimalizáciu pohľadu do plazmy
 manuálne uchytenie vzoriek pomocou sklopného ramena
Iskrište
Budiaci systém, SPECTRO Plazmový generátor (maximálna frekvencia iskrenia 1000 Hz s nastaviteľnou dĺžkou výboja do 4ms, a výkonom výboja 4 kW).
Argónový systém
Počítačový systém
Čítací systém – plné pokrytie spektra a iCAL 2.0, použitie prepojený s priemyselným štandardom TCP/IP a USB, integrovaný nástroj kontroly Webcheck, vyhradený mikrokontrolér pre každý CMOS/CCD detektor)
Program – Spark Analyzer Pro (iCAL 2.0 inteligentná kalibračná logika s použitím len jednej vzorky na štandardizáciu, vizualizovaný diagnostický systém pre požiadavky údržby a diagnostika v reálnom čase, programovo riadený modul šetrenia argónu, užívateľské rozhranie pod Windows, riadiaci softvér v slovenskom jazyku).
Systém archivovania (Sample Result Manager)

Model:SPECTROMAXx ADVANCED
Umiestnenie prístroja:Fakulta špeciálnej techniky
Zodpovedný pracovník:

Ing. Henrieta Chochlíková, PhD.

Hradené z projektu:CEDITEK II.
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica