Detektor mastných nečistôt

Funkcia a využitie:Predmetom zákazky je zariadenie na nedeštruktívnu detekciu mastných nečistôt kovových a polymérnych materiálov bez ovplyvňovania vlastností celého objektu a jeho povrchu. Princíp funkcie spočíva v excitácii mastných nečistôt pomocou UV žiarenia a vyhodnocovania obrazu intenzít ich fluorescencie.
Technická špecifikácia:

Doba detekcie a vyhodnotenia max 10 s,
Minimálny detekčný limit: plošná koncentrácia 15 – 70 mg. M-2 (16 – 77 nm hrúbky vrstvy)
Maximálny detekčný limit: rozsah ľubovoľne prispôsobiteľný hrúbke vrstvy min. Do 4 do 10 m
Rozlíšenie snímacieho čipu: min. 1050x1530 px
Veľkosť vyhodnocovacej plochy: min. 20x13,8 mm
Veľkosť 1 pixela: – max. 13 m
Elektrické napätie: 9V DC
UV vlnová dĺžka/výkon: 365 nm/výkon od 900 do 1500 mW
Typ batérie a kapacita: Lithium – lon 3.7 V, min. 3400 mAh
Výdrž batérie: 480 detekcií bez dobitia
Nabíjanie batérie: USB-mini, max. 500 mA
Hmotnosť detektora: max. 550 g.
Prevádzková teplota: 10 až 30 oC
Rozmery (š/v/h): max. 130x215x35 mm
Vlastná riadiaca jednotka, používateľský operačný systém so 64 bit - OS Windows Pro

Model:Recognoil 2W PRO
Umiestnenie prístroja:Fakulta priemyselných technológií
Zodpovedný pracovník:

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
email: mariana.pajtasova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 819

Hradené z projektu:CEDITEK II.
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica