IR vision 3D sensor head-senzorová termokamera kamera pre bezdotykové meranie teploty snímaných objektov

Funkcia a využitie:
  Technická špecifikácia:


  Model:
  Umiestnenie prístroja:
  Zodpovedný pracovník:

   

  Operátori:
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica