ELISA Reader - Apollo 11 LB 913

Funkcia a využitie:Zariadenie na detekciu a stanovenie koncentrácie antigénov alebo protilátok vo vzorkách na titračných platničkách.
Technická špecifikácia:merania 96 jamkovej platničky 15 s, 384 jamkovej platničky 31 s,
-  end-point metóda, kinetické a spektrálne merania,
- rozsah vlnových dĺžok, od 200 nm až 999 nm s možnosťou voľného nastavenia vlnových dĺžok pre rôzne testy s krokom 1nm,
Model:BioTek Instruments EPOCH Microplate Spectrophotometer
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Zuzana Neščáková: zuzana.nescakova@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica