Zariadenie na opracovávanie práškov atmosférickou plazmou

Funkcia a využitie:Zariadenie na modifikáciu povrchových charakteristík (zmáčanie, elektrický náboj, koncentrácia povrchových OH skupín) sklených a keramických práškov pre aplikácie v povlakoch, resp. na 3D tlač. Jedná sa o zariadenie na úpravu povrchov práškových vzoriek plazmou vo vzdušnej atmosfére s cieľom modifikovať ich povrchové vlastnosti tak, aby bola možná ich dispergácia a deaglomerácia v suspenziách bez použitia chemických disperzantov.
Technická špecifikácia:zariadenie schopné opracovať plazmou vo vzdušnej atmosfére za atmosférického tlaku (tzv. difúzny koplanárny bariérový výboj) bez pridávania vzácnych plynov rôzne typy poréznych a neporéznych materiálov (napr. textil, plastické materiály (PMMA, PET), kovy (meď, hliník), drevo, sklo), vrátane práškových materiálov (keramické a sklené prášky),
- veľkosť aktívnej zóny 5x15 cm,
- výkon generátora plazmy 400 W,
- zariadenie  schopné nepretržitej prevádzky (24/7).
Model:ROPLASS s.r.o RPS400
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Zulema Vargas: zulema.vargas@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica