Laminárny box

Funkcia a využitie:Laminárny box II. triedy na ochranu obsluhy, prostredia a produktov pri práci s aktívnymi a toxickými materiálmi, tkanivovými kultúrami, pri príprave médií a manipulácii patogénnym materiálom. Umožňuje ľahké čistenie a sterilizáciu v autokláve, vybavený elektrickými zásuvkami na pripojenie zariadení používaných v boxe a elektricky výsuvným oknom. Výškovo nastaviteľný podstavec pod box umožňujúci ergonomickú prácu v sede, UV lampa na sterilizáciu prostredia a bezpečnostný kahan so senzorovým zapínaním.
Technická špecifikácia:osadený 2 HEPA filtrami s účinnosťou minimálne 99,999% pre častice 0,3 μm na ochranu osôb pred nebezpečnými látkami a aerosólmi,
- integrované programovateľné UV svetlo s časovačom v rozsahu minimálne 1 min až 24 hod.,
- osvetlenie pracovnej plochy boxu má minimálnu intenzitu 1000 lux,
- bezpečnostný kahan typu „Bunsen“ so senzorovým zapínaním citlivým na pohyb ruky,
- elektricky výsuvné čelné okno,
- transparentné bočné panely,
Model:Thermo Fisher  HERAsafe 2030i Biological Safety Cabinet
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Zuzana Neščáková: zuzana.nescakova@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica