Vedecké centrá

 • FunGlass
  Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) je jedno z 10 najúspešnejších projektov na vybudovanie centra excelentnosti európskeho rámcového programu pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020. Celkovým zámerom projektu bolo vybudovanie medzinárodne etablovaného centra. Jeho špecializáciou je excelentný výskum s uplatnením napr. v energetickom či automobilovom priemysle, či napríklad v zdravotníctve. Jedným z hlavných zámerov je budovať univerzitu s excelentným výskumom a špičkovými výstupmi vedcov s celosvetovou pôsobnosťou.

 • CEDITEK - Centrum pre diagnostikovanie a testovanie kvality materiálov
  Náplňou Centra je najmä výskum a vývoj v oblastiach definovaných v Stratégii inteligentnej špecializácie SR RIS3, napr. nových materiálov a nanotechnológií a technológií pre výrobu pokročilých materiálov.

 • KASKLO – Bielokarpatská sklárska výskumná, vývojová a vzdelávacia základňa
  Vedecko-výskumné pracovisko vybudované ako vzdelávacia, výskumná a vývojová sklárska základňa na území Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty, tradičnom území sklárskej výroby. Pracovisko podporuje výmenu skúseností, transfer technológií a zlepšovanie vzájomnej spolupráce medzi podnikmi, univerzitami a výskumnými strediskami, čo umožní udržanie konkurenciaschopnosti a ekologizáciu sklárskych podnikov.
 • HBO -  Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu
  Vedecko–výskumné  pracovisko vybudované v rámci projektu „Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“  (operačný program Výskum a vývoj, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR).

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica