Iónová naprašovačka k elektrónovému mikroskopu

Funkcia a využitie:

  • Slúži na pokovovanie elektricky nevodivých vzoriek pre elektrónovú mikroskopiu s možnosťou nanášania kovových (Au, Pt, Au/Pd) alebo uhlíkových povlakov pre EDX analýzu
  • Zariadenie je komplementárnym vybavením k elektrónovému mikroskopu a zabezpečuje nevyhnutnú prípravu nekovových nevodivých vzoriek pre analýzu na elektrónovom mikroskope.
Technická špecifikácia: 
  • Umožňuje úpravu povrchu nevodivých materiálov naprašovaním zo zdroja vybudením plazmou.
  • Umožňuje naprašovanie: vrstiev zlata, striebra, platiny, ich zliatiny, zliatiny zlata a paládia, uhlíka.
  • Umožňuje  nastavenie doby naprašovania.
odel:JEOL JFC-1300 „AUTO Sputter Coater“, JEOL JEC-520 „Carbon Coater“
Umiestnenie prístroja:VILA TnUAD v Trenčíne
Zodpovedný pracovník:

doc. Ing. Peter Šimurka, PhD.
e-mail: peter.simurka@tnuni.sk

Tel.: +421 32 7400 589
Operátori:Mgr. Peter Švančárek, PhD., Ing. Dagmar Galusková, PhD., doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica