Optický mikroskop

Funkcia a využitie:
  • vedecký mikroskop s pripojenou CCD kamerou a vláknovým spektrometrom,
  • možnosť pozorovania morfológie povrchu vzoriek, aj v polarizovanom svetle,
  • možnosť sledovania procesov pod mikroskopom v life-time móde (napr. sledovanie kryštalizácie),
  • možnosť pripojenia vysokoteplotného stolčeka.
Technická špecifikácia:
  • 5, 10, 20, 50 x objektívy,
  • pohyblivý stolček x,y,z,
  • možnosť práce v polarizovanom svetle, senanmontov, kompenzátor,
  • pripojenie na CCD kameru,
  • software Lucia na obrazovú analýzu, možnosť pripojenia vláknového spektrometra.
Model:Eclipse ME600
Umiestnenie prístroja:VILA TnUAD v Trenčíne
Zodpovedný pracovník:

Ing. Róbert Klement, PhD.
e-mail:
robert.klement@tnuni.sk
Tel.: +421 32 7400 540 

Operátori:

Ing. Jozef Kraxner,PhD., Ing. Dagmar Galusková, PhD., Ing. Milan Parchoviansky, PhD., doc. Ing. Peter Švančárek,PhD., doktorandi

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica