Peristaltické čerpadlá a dávkovače

Funkcia a využitie:
  • kompaktné, jednoduché určené na presné čerpanie alebo dávkovanie kvapalín s rôznou viskozitou
Technická špecifikácia:
  • hmotnosť  – 1,6 kg
  • rozmery – 32x90x218x222mm
  • nastavenie otáčok krokových motorov je dostatočne presné  (2-999)
  • max. otáčok – 15 ot/min
  • max. výkon – 12 ml/hod
  • presnosť (stabilita otáčok) lepšia  ako 1 %
  • napájanie – AC 230V/50 Hz-18VA
  • izolačná trieda/krytie – 1/IP 20
 
Model:

PCD 84,3K

Umiestnenie prístroja:

Laboratórium koróznych testov VILA – TnUAD v Trenčíne

 
 
Zodpovedný pracovník:

Ing. Jaroslava Michálková
jaroslava.michalkova@tnuni.sk
0902 151 886

Operátori:

Ing. Jana Vokelová, Ing. Patrícia Vlčková, PhD., Ing. Mária Chromčíková, PhD., Ing. Hana Kaňková, PhD., Ing. Katarína Faturíková, PhD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica