Prístrojové vybavenie TnUAD

Mikroskopické techniky, charakterizácia mikroštruktúry

Spektroskopické a difrakčné techniky

Tepelná úprava a spracovanie vzoriek

Termická analýza

Mechanická úprava a príprava vzoriek

Homogenizácia:

Rezanie, brúsenie, leštenie:

Fyzikálne vlastnosti materiálov

Mechanické vlastnosti:

Viskozita:

Iné fyzikálne vlastnosti:

CEDITEK

Rôzne

Terapeutické a diagnostické zariadenia

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica