Atómový absorbčný spektrometer

Funkcia a využitie:Atómový absorpčný spektrometer s elektrotermickou atomizáciou určený pre stanovenie stopových obsahov prvkov. Elektrotermický atomizátor umožňuje atomizáciu mikrolitrových objemov kvapalných vzoriek. Pre korekciu vysokých hodnôt nešpecifickej absorpcie sa využíva Zeemanov jav.
Technická špecifikácia:

  • Rozsah vlnových dĺžok 185-900 nm.
  • Detekčné limity na úrovni ppb.
  • 4 pozície pre umiestnenie lámp.
  • Lampy:
    jednoprvkové (Al, Au, B, Ba, Bi, Ce, Cd, Cs, La, Li, Mg, Pb, Sb, Y, Zn, Zr)
    viacprvková (Cu, Co, Cr, Fe, Mn, Ni)
  • Možnosť automatického dávkovania vzorky.
Model:

AAS 240/Zeeman GTA 120

Umiestnenie:

VILA TnUAD v Trenčíne

Zodpovedný pracovník:

Ing. Dagmar Galusková, PhD.
e-mail: dagmar.galuskova@tnuni.sk
Tel.: +421 32 7400 540

Operátori: 
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica