Optický emisný spektrometer

Funkcia a využitie:Optický emisný spektrometer s indukčne viazanou plazmou je využívaný v chemickej prvkovej analýze pre analýzu kvapalných roztokov.
Technická špecifikácia:
  • Vertikálne (radialne) orientovaná plazma - možnosť analyzovať aj vysoko zasolené roztoky.
  • Budenie a zhasínanie plazmy je plne automatické a PC riadené.
  • Rozsah vlnových dĺžok 175-785 nm.
  • Simultánna detekcia minoritných a majoritných prvkov počas jednej analýzy.
  • Minimalizácia spektrálnych interferencií výberom alternatívnej vlnovej dĺžky.
  • Detekčné limity v µg/L: Al (4), Ca (6,5), Fe (0,9), K (4), Mg (10), Na (1,5), Ti (1)
  • Korekcia spektrálneho pozadia.
  • Protokoly pre kontrolu kvality.
Model:

ICP OES – VISTA MPX

Umiestnenie:
VILA TnUAD
Zodpovedný pracovník:

Ing. Dagmar Galusková, PhD.
e-mail: dagmar.galuskova@tnuni.sk
tel.: +421 327400 540

Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica