Vlnovo disperzný XRF spektrometer

Funkcia a využitie:Prvková analýza látok
Technická špecifikácia:
  • Rozsah analyzovaných prvkov :  Bóru až Urán
  • Rozsah stanovovaných koncentrácii: od µg/g po 100 %
  • Detekčné limity : od ng/g v závislosti na prvku
  • Exitačný zdroj : 4kW,  max. 60 kV, max 170 mA.
  • Kolimátory :  od 0,12°do 2°
  • Detektory : proporcionálny (ľahké prvky) a scintilačný (ťažké prvky)
  • Druh vzorky : tuhá, kvapalná, prášková, pastová, suspenzia, film
Model:S8 Tiger fy. Bruker
Umiestnenie:VILA TnUAD
Zodpovedný pracovník:

doc. Ing. Alfonz Plško, PhD.
tel.: +421 32 7400 550
e-mail: alfonz.plsko@tnuni.sk

Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica