Ramanovský spektrometer

Funkcia a využitie: 
 • meranie ramanovských spektier
 • skúmanie štruktúry skiel a sklotvorných tavenín
 • skúmanie korodovaných povrchov
 • vysokoteplotná spektroskopia do 1500°C
 • meranie spektier za vysokého tlaku do 50 GPa
 • meranie FT IR spektier
 • meranie ramanovských spektier
 • kombinovaná DTA a Ramanova spektroskopia
 
Technická špecifikácia:
 • Renishaw inVia Reeflex
 • Vysokoteplotná komôrka LINKAM TS1500
 • Vysokoteplotná komôrka s DTA do 600°C LINKAM THMS600
 • Vysokovýkonný Spectra Physics Argónový laditeľný laser s excitačnými líniami 458 nm (200 mW), 488 nm (1,5 W) a 514 nm (2 W)
 • Renishaw HeNe 633 nm laser s výkonom 17 mW
 • Infračervený FT-IR spektrometer Smith Detection Illuminator IR2“ s rozsahom od 650 cm-1 do 4000 cm‑1 s priestorovým rozlíšením 10 μm.

 

Model:

Renishaw inVia Reeflex
Smith Detection Illuminator IR2

Umiestnenie:VILA TnUAD
Zodpovedný pracovník:

prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
e-mail: marek.liska@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 103

Operátori:

Ing. Mária Chromčíková, PhD., Ing. Robert Klement, PhD., Ing. Branislav Hruška, PhD., Ing. Tadeáš Gavenda

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica